Netwerk Verpleegkundig Onderzoek Noord-Nederland

Welkom op de site van het NVONN: hèt Netwerk voor Verpleegkundig Onderzoek in Noord-Nederland! 

Het NVONN richt zich op het creëren van een open netwerk, waarin onderzoekers elkaar kunnen vinden, samenwerken, kennis ontwikkelen, uitwisselen en ondersteunen in Noord-Nederland, nationaal en internationaal. Het NVONN is een initiatief van hoogleraar Verplegingswetenschap en onderwijs, prof. dr. Evelyn Finnema.

De ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep is een actueel onderwerp. Enerzijds staan onderwerpen als kwaliteit van verpleegkundige zorg, evidence based practice, verpleegsensitieve uitkomsten, persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming, functioneren als focus van zorg en interprofessionele samenwerking hoog op de agenda. Anderzijds zijn aan de professionele identiteit gerelateerde onderwerpen als zeggenschap en leiderschap momenteel actueel.

Verpleegkundig onderzoek ter ondersteuning van verpleegkundige zorg en innovatie is hierbij van belang. Verpleegkundige onderzoekers willen graag hun kennis delen met verpleegkundigen, andere zorgprofessionals, patiënten en elkaar. Op allerlei plekken in de zorg wordt verpleegkundig onderzoek uitgevoerd. Soms in samenhang met andere studies, soms als op zichzelf staand project. Samenwerking in de regio is een belangrijke aanjager om te komen tot krachtige kennisontwikkeling en -deling. Vanuit deze gedachte is het Netwerk Verpleegkundig Onderzoek Noord Nederland (NVONN) opgericht. Vanuit het netwerk wordt verbinding gezocht op verschillende verpleegkundige onderzoeksthema's door de keten en zorgdomeinen heen.

 

Voel je vrij om contact met ons op te nemen met ideeën en suggesties.

In de spotlight.....

Regelmatig zetten we een collega in de schijnwerper op het gebied van onderzoek door verpleegkundigen. Deze maand is dat: Annette Keuning, Promovendus-Docent NHL Stenden, Academie Gezondheidszorg-Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd.

Samen met collega's heeft zij een artikel gepubliceerd in Journal of Advanced Nursing met de titel: "Experiences of informal caregivers of people with dementia with nursing care in acute hospitals: A descriptive mixed-methods study." Een onderzoek wat gaat over de beleving van mantelzorgers van patiënten met dementie betreffende patiëntenzorg, interacties met verpleegkundigen en de situatie van verzorgers in een acute setting in het ziekenhuis.