Welkom op de site van het NVONN: hèt Netwerk voor Verpleegkundig Onderzoek in Noord-Nederland! 

Het NVONN richt zich op het creëren van een open netwerk, waarin onderzoekers elkaar kunnen vinden, samenwerken, kennis ontwikkelen, uitwisselen en ondersteunen in Noord-Nederland, nationaal en internationaal. Het NVONN is een initiatief van hoogleraar Verplegingswetenschap en onderwijs, prof. dr. Evelyn Finnema.

De ontwikkeling van de verpleegkundige beroepsgroep is een actueel onderwerp. Enerzijds staan onderwerpen als kwaliteit van verpleegkundige zorg, evidence based practice, verpleegsensitieve uitkomsten, persoonsgerichte zorg, gezamenlijke besluitvorming, functioneren als focus van zorg en interprofessionele samenwerking hoog op de agenda. Anderzijds zijn aan de professionele identiteit gerelateerde onderwerpen als zeggenschap en leiderschap momenteel actueel.

Verpleegkundig onderzoek ter ondersteuning van verpleegkundige zorg en innovatie is hierbij van belang. Verpleegkundige onderzoekers willen graag hun kennis delen met verpleegkundigen, andere zorgprofessionals, patiënten en elkaar. Op allerlei plekken in de zorg wordt verpleegkundig onderzoek uitgevoerd. Soms in samenhang met andere studies, soms als op zichzelf staand project. Samenwerking in de regio is een belangrijke aanjager om te komen tot krachtige kennisontwikkeling en -deling. Vanuit deze gedachte is het Netwerk Verpleegkundig Onderzoek Noord Nederland (NVONN) opgericht. Vanuit het netwerk wordt verbinding gezocht op verschillende verpleegkundige onderzoeksthema's door de keten en zorgdomeinen heen.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen met ideeën en suggesties.

 

Ontmoet de leden.....

Regelmatig zetten we een collega in de schijnwerper op het gebied van onderzoek door verpleegkundigen. Heb je iets te delen? Laat het dan weten!

 

Dit keer stelt Henriët Eerkens zich voor. Henriët is één van de nieuwe kernteamleden binnen het NVONN.