Agenda 


26 juni 2024


9 september 2024 16.15 uur


11 september 2024 11.00 uur


25 september 2024 16.15 uur


Refereerbijeenkomst NVONN

“Verpleegkundige identiteit en GGZ: de veranderende rol van de verpleegkundige”.


Moral dimensions of family involvement in nursing homes


Hospital care organization for patients with multimorbidity – an analysis of a wicked problem 


Strengthening communication and self-management:

Health literacy interventions targeting kidney patients and health care professionals


Prof. dr. Nynke Boonstra en drs. Sonja Kuipers zullen tijdens deze NVONN nascholing samen een bijdrage verzorgen. Nynke en Sonja zoomen in op verpleegkundige identiteit en het nemen van regie over verpleegkundige zorg in een veranderende maatschappij waarin de focus steeds meer komt te liggen op gezondheid. Deze verandering biedt veel kansen voor de verpleegkundige discipline in de volle breedte van het veld. De refereerbijeenkomst is dan ook niet alleen voor verpleegkundigen en onderzoekers werkzaam in de ggz verpleegkunde interessant maar voor alle verpleegkundigen die bezig zijn met de ontwikkeling van hun vak.

Nynke Boonstra is werkzaam als verpleegkundig specialist ggz en directeur zorg bij KieN VIP, lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden hogeschool en Hoogleraar verpleegkunde in de ggz bij het UMC Utrecht. Nynke zal aan de hand van haar eigen ontwikkeling waarin zij allerlei rollen vervulde van verpleegkundige, PhD onderzoeker, verpleegkundig specialist ggz, opleider, directeur zorg tot hoogleraar, ons meenemen in hoe zij kijkt naar de ontwikkeling van de verpleegkundige discipline en welke invloed dat heeft op de identiteit van de verpleegkundige. De voorbeelden die zij gebruikt zullen grotendeels afkomstig zijn uit de ggz maar zijn zeker voor een breder publiek interessant.

Sonja Kuipers is werkzaam als docent bij de opleiding verpleegkunde aan NHL Stenden hogeschool en rond binnenkort haar promotie onderzoek af naar mondzorg bij mensen met een vroege psychose. Sonja zal in de voordracht vertellen over haar promotieonderzoek en de rol van de verpleegkundige discipline in relatie tot mondgezondheid.


Promotie van Nina Hovinga


Promotie van Liann Weil


Promotie van Marco Boonstra