Wat kunnen we jou bieden?

Het NVONN heeft als doelstelling om het verpleegkundig onderzoek in de Noordelijke regio zichtbaar te maken en als onderzoekers samen op te trekken in het doen van onderzoek ten behoeven van verpleegkundige zorg en verpleegkundige beroepsontwikkeling. 

Verbinden

Het NVONN wil verpleegkundig(/multidisciplinair) onderzoek direct verbinden aan voor patiënten en cliënten belangrijke thema's in relatie tot kwaliteit van zorg. 

Initiëren en ondersteunen van regionaal toegepast onderzoek

Het NVONN wil ontwikkelingen uitdragen op het gebied van regionaal toegepast onderzoek door bachelor en master studenten verpleegkunde op basis van door patiënten, (student) verpleegkundigen of organisatie voorgestelde onderwerpen.

Zichtbaarheid

Het NVONN wil onderzoeksresultaten zichtbaar maken om kennisdeling te bevorderen en te borgen en zo bijdragen aan kwaliteit van zorg.

Open netwerk

Middels het gebruik van o.a. social media, wil het NVONN een open netwerk creëren, waarin onderzoekers elkaar kunnen vinden, samenwerken, kennis ontwikkelen, kennis uitwisselen en elkaar kunnen ondersteunen bij praktijkvragen.

Wil je iets delen?

Wil je iets delen? Heb je een leuk onderzoeksidee en zoek je hierbij collega's? Heb je vragen? Neem contact op met het NVONN middels het contactformulier.