Leden van het NVONN komen uit verschillende zorg- en onderwijsorganisaties in Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel. Het NVONN is een open netwerk en vormt een brede afspiegeling van het Noordelijke zorg- en kennislandschap op het gebeid van verpleegkundig onderzoek. 

Het kernteam van het NVONN bestaat uit een groep enthousiastelingen, die graag een bijdrage willen leveren in het uitdragen van het netwerk voor verpleegkundig onderzoek. Alle leden van het kernteam zijn zelf werkzaam binnen het gebied van verpleegkundig onderzoek.

Leden van het kernteam zijn (v.l.n.r. boven): Astrid Tuinman (postdoc onderzoeker UMCG en Docent Windesheim), Rianne van Melzen (verpleegkundige en onderzoeker UMCG), Annette Keuning (docent NHL Stenden en promovendus onderzoeker), Evelyn Finnema (hoogleraar verplegingswetenschap Groningen/ UMCG),  Annemieke Brouwers (secretaresse NVONN/UMCG),  Gonda Stallinga (senior onderzoeker verplegingswetenschap UMCG)

(v.l.n.r. onder): Henriëtte Smid-Nanninga (klinisch epidemioloog, adviseur wetenschap en ERAS-coördinator Martini Ziekenhuis), Jessica Cramer-Kruit (klinisch epidemioloog en adviseur wetenschap Martini Ziekenhuis).

Op de foto ontbreekt: Lisanne Mossel-Hut (verpleegkundige en onderzoeker UMCG)